Hvad er De Tre Principper?

Hvad er De Tre Principper?

En tegning der viser en person der tænker "hvad er de tre principper?"

“Hvad er De Tre Principper?” er noget mange spørger sig selv eller andre om, første gang man hører nogle nævne De Tre Principper, eller selv læser om det. Svaret er ikke så simpelt, men nedenstående kan måske hjælpe dig lidt tættere på svaret…

De Tre Principper (3P) omhandler bl.a. tankers betydning for den generelle oplevelse af at være et menneske. Uanset om tanken opleves som værende positiv eller negativ. 

De fleste mennesker vil gerne kunne holde op med at tænke uønskede tanker, men har svært ved at stoppe med det. De fleste mennesker vil også gerne have en mere fornuftig og kløgtig tankegang, så de kan leve et bedre liv. Disse er gode idéer, men hvis ikke vi har en velegnet måde at opnå dem på, så er de ikke nogen hjælp for os.

Der er en principiel logik bag den menneskelige oplevelse, som ikke altid er synlig. Denne logik giver en præcis og gennemgribende forklaring på det mentale livs natur og hvordan denne fungerer. Når vi får indsigt i dette, begynder vi at se og forstå, hvordan denne logik fungerer i vores egen oplevelse af livet.

De Tre Principper blev opdaget af Sydney Banks i 1973. Du kan læse mere om Sydney Banks opdagelse her.

Eksempler på forskellige paradigmeskift gennem tiden

Det har gennem tiden været lærerigt for menneskeheden, når man har været i stand til at forklare forskellen på hvordan noget rent faktisk fungerer, og hvordan det ikke fungerer. Når menneskeheden opdager grundlæggende viden, (dvs. viden der altid har eksisteret men som ikke tidligere er blevet forstået i større udstrækning) er der tale om et paradigmeskift, dvs. et evolutionært spring i vores udvikling. Der kan nævnes mange eksempler på disse evolutionære udviklingsspring, som har medført at vi er blevet i stand til at forstå hvordan forskellige systemer rent faktisk fungerer, og dermed også hvordan de ikke fungerer.

Eksempelvis kan der nævnes: forståelsen af at jorden er rund, at vi eksisterer i et solsystem der er centreret om solen, at bakterier og virus eksisterer og at de påvirker menneskers og dyrs helbred. 

Når vi opdager og forstår disse systemer, som viser os en dybere allerede eksisterende logik vi ikke har kendt tidligere, får vi øje på sandheden om disse systemer. Når vi får denne forståelse for systemernes reelle måde at virke på, vil det ikke længere give mening for os at tro på de tidligere teorier om systemerne eller fortsat at bruge de “gamle” måder at håndtere systemerne på.  

Tanker skaber følelser

De Tre Princippers paradigme er et helt grundlæggende udviklingsspring i vores forståelse af psykologi. Paradigmet afslører logikken om tankens og følelsens uadskillelige natur, hvilket kaster et banebrydende nyt lys på oplevelsen af at være et menneske. Tanke og følelse er to sider af samme sag. Selvom vi ofte vildledes til at tro, at tanker og følelsen af tanker kan adskilles, så er sandheden, at de er uadskillelige.

Når vi tror på, at de kan adskilles, kan vi ikke undgå at få oplevelsen af, at vores følelser kommer direkte fra en anden kilde, uden at vores tanker har noget med det at gøre. Når vi tror på at tanker og følelser kan adskilles, får vi oplevelsen af at dét der sker i vores liv og ude i verden (hvad enten det er noget som vi oplever som værende positivt eller negativt) planter en følelse i os. Vi oplever, at vi ikke har nogen styring eller magt over de følelser som vi mærker. 

De Tre Princippers psykologiske paradigme viser, at vi konstant oplever vores liv gennem tankeprincippet. Det er dermed ikke muligt at have en psykologisk oplevelse af livet uden at medregne det faktum at ‘tanke i øjeblikket’ er den eneste kilde/årsag til, hvordan vi føler.

Rent praktisk betyder det, at selvom det måske ser ud og føles sådan, så kan omstændigheder, diverse hændelser, mennesker, fortiden eller fremtiden ikke være kilden til vores følelser. Dette betyder ikke, at emnet/omstændigheden/ forholdet som vi tænker på, ikke er ægte. Det betyder blot at vi kun kan føle vores tanker i øjeblikket om dét vi tænker på. Omstændighederne/forholdet/emnet som vi tænker på, har ikke magten til at diktere, hvordan vi føler.

Unødvendige og ulogiske tanker falder væk fra sindet

Når vi begynder at slippe tanken om, at det er noget andet end det der bliver ‘tænkt i øjeblikket’ som kan være årsag til, hvad vi føler, vil store mængder tænkning falde væk fra vores sind. Denne forståelse af hvordan tanker og følelser reelt hænger sammen er noget helt andet og dybere end selvudvikling, analysemetoder, opnåelse af personlige målsætninger eller viljestyrke.

Når vi får en indsigt om, at noget er ulogisk og umuligt, giver det ikke længere mening at tro på eller overveje det. Dermed falder det, helt naturligt og logisk, væk af sig selv. Da menneskeheden fandt ud af, at jorden er rund, gav frygten for at sejle ud over kanten ikke længere mening. Frygten for dette faldt helt naturligt og logisk væk af sig selv.

Når vi får forståelsen af hvordan vi fungerer og ikke fungerer, er det som at finde en klog gartner. Gartneren begynder at luge ukrudtet væk, som er de af vores tanker, som udspringer fra en ulogisk/falsk forudsætning/grundtanke om hvordan vores tanker og følelser fungerer. Det som vi tidligere anså som de realistiske/logiske årsager til vores følelser, bliver urealistiske/ulogiske i lyset af denne nyfundne forståelse af den virkelige sammenhæng mellem tanker og følelser. Man kan slet ikke forestille sig hvor mange forskellige tanker, dilemmaer, eller unødvendige/overflødige/ikke-hjælpsomme overvejelser som stopper med at dukke op i hovedet.

Alle mennesker har en medfødt mental sundhed

Vi kan alle opnå at få indsigten om, at vi lever i følelsen af ​​vores tænkning, fra øjeblik til øjeblik. Dette kalder vi livets ‘Inside-Out’-paradigme eller Medfødt Sundhed (Innate Health). Her finder vi det allerede eksisterende fundament for mental sundhed og mental robusthed, som er alle menneskers medfødte udgangspunkt i livet.


Hvad er De Tre Principper – ifølge Keith Blevens

Ovenstående tekst er inspireret af den engelske tekst skrevet af Keith Blevens Ph.D., Valda Monroe og Tess Christy. Den kan læses her.

På siden kan du også gå på opdagelse i andre tekster og videooptagelser. Bl.a. disse 10 korte videoer HER.

Andre Blogindlæg