Sydney Banks og De Tre Principper

Sydney Banks og De Tre Principper

Billede af Sydney Banks på Hawaii.

Sydney Banks blev født i Skotland i 1931, og blev bortadopteret som spæd. Han voksede op under vanskelige vilkår i Edinburgh. Han var ikke religiøs og forlod skolen efter 9. klasse. Som 14 årig fik han hyre på internationale fragtskibe, hvor han blev uddannet som svejser. Som 26-årig flyttede han i 1957 fra Skotland til provinsen British Columbia i Canada, hvor han arbejdede som svejser. Han blev gift med Barbara (kaldet Barb) og sammen fik de 2 børn, David og Susan.

De dybe indsigter i tankernes og livets natur

Som 43-årig fik han i 1973 i løbet af få dage nogle spontane, banebrydende og meget dybe spirituelle indsigter i hvordan den menneskelige oplevelse af livet er konstrueret. Hans første dybe indsigt var, at alt hans usikkerhed blot var tanker – usikre tanker som han troede var virkelige, og som dermed styrede hans adfærd og hans syn på livet. Han fik en dyb indsigt i tankeprincippet, og at alle mennesker lever i en tankeskabt verden, hvor de ser og oplever deres personlige “version” af verden, der er skabt af deres personlige tanker.

Han indså, at han selv levede i en verden af usikre tanker – og dermed i en usikker verden. Han indså samtidig, at han ikke behøvede at tro på sine usikre tanker, fordi de bare er tanker, og at usikkerhed i sig selv dermed faktisk slet ikke eksisterer. Han fik indsigt i, hvordan mennesker lider under deres egne tanker, og hvordan man gennem kontakt til sin egen medfødte indre sundhed, kan lære at give slip på de ikke-hjælpsomme tanker, når man får en forståelse af, hvordan det menneskelige oplevelsessystem er designet.  

Nogle dage senere fik han endnu en spontan og meget dyb spirituel indsigt i livets formløse essens, som har skabt denne verden. Han formulerede det selv sådan her: “Jeg modtog en spirituel åbenbaring af De Tre Principper, som forklarer hvad Gud er.”

De mennesker der kendte Sydney Banks personligt (herunder Ken og Elsie Spittle) blev de nærmeste vidner til hans forvandling fra en usikker, introvert mand til en mand fuld af ro, nærvær, empati, selvsikkerhed, kærlighed og mental robusthed. Han behøvede ikke konstant at tale om sin forståelse, og det gjorde han heller ikke. Men hans nye måde at være i livet på, tiltrak folk og havde en kraftfuld, positiv indvirkning på menneskerne omkring ham.

Sydney Banks liv efter hans dybe indsigter

Da han havde fået sin indsigt, opdagede han, at folk ikke forstod hvad han sagde – heller ikke når han talte om helt almindelige hverdagsting. Menneskerne omkring ham troede i første omgang, at han havde mistet forstanden, og det kostede ham mange venskaber, med undtagelse af venskabet med Ken og Elsie Spittle. Der gik ikke lang tid før hans kone, Barb, indså at der var sket noget dybt og uforklarligt i hendes mand – og at han ikke havde mistet forstanden. Hun begyndte at lytte til ham og støttede ham i at udbrede forståelsen.  

Han fortsatte sit arbejde som svejser i et års tid efter sine dybe indsigter, hvorefter han sagde sit job op, flyttede til Salt Spring Island sammen med Barb, og deres to børn, Susan og David. Her kan du se et interview med David Banks “My father is Sydney Banks“.

Han havde ikke noget ønske om at blive en guru. Han ønskede blot at dele budskabet med flest mulige mennesker og hjælpe med at pege dem i retningen mod at finde deres egen medfødte mentale sundhed. Han lagde meget vægt på at budskabet ikke handlede om ham, eller om at få folk til at følge ham. For ham handlede det om, at dele forståelsen for at hjælpe menneskeheden med at forstå hvordan livet er konstrueret, og hvordan man kan leve et liv i harmoni med dette, med en bedre balance mellem krop (dvs. hjerne) og sind (dvs. den formløse universelle energi (livskraft) som har skabt hele verden). Der var også mange der ikke var tiltrukket af hans budskab, og syntes at det var noget vrøvl. Nogle gjorde også grin med ham. Disse reaktioner tog han ikke personligt, for han vidste, at det ikke havde noget med ham at gøre. Han vidste, at det blot var et tegn på, at de ikke var klar til at høre dette budskab og få denne forståelse om livet endnu. Han havde ingen interesse i at presse budskabet ned i halsen på folk. 

I midten af 1980’erne mistede Sydney Banks pludseligt sin kone, Barb Banks. Det var en meget hårdt slag for ham, og han flyttede til Hawaii i nogle år. Senere mødte han en ny kvinde, Judy, og giftede sig med hende.

Han viede resten af sit liv til at dele sin forståelse med verden. Budskabet gik fra én mands hjerte og ud til verden. Han holdt mange foredrag og seminarer gennem årene, både for offentligheden, men også for fagfolk indenfor mental sundhed, såsom terapeuter og psykologer, forskere, fysikere, læger, studerende på universiteter og andre faggrupper såsom virksomhedsledere, NGO´er, personale indenfor fx sundhedspleje og for indsatte i fængsler.

Sydney Banks forståelse breder sig

Der samlede sig folk omkring ham, som var draget af hans forståelse – af disse kan eksempelvis nævnes: Ken og Elsie Spittle, Linda Quiring, Chip og Jan Chipman, Pam og Jim Bech, Christa Campsall samt Harry Derbitsky. 

Efterhånden var der også fagfolk som terapeuter, psykologer og psykiatere der blev draget af hans forståelse og som ændrede deres praksis, så de begyndte at arbejde ud fra Sydney Banks forståelse. De oplevede alle sammen at deres patienters liv ændrede sig på en måde som de aldrig tidligere havde set. Af disse kan eksempelvis nævnes: Ph.D George Pransky (youtube) og hans kone Linda Pransky (youtube), Ph.D. Roger Mills (youtube), Ph.D. Keith Blevens (youtube) og hans kone Valda Monroe (youtube),  Ph.D Jack Pransky (youtube), M.D. i psykiatri Dr. William (Bill) Pettit, Ph.D. Rita Shuford (youtube), M.S. Allan E. Flood, M.A. Joe Bailey, Christine Heath, Ed.D. Judy Sedgeman, Jane Tucker, Cindi Claypatch og Craig Dollfuss.  

Gennem 1980’erne og 1990’erne blev der grundlagt organisationer såsom The Advanced Human Studies Institute (AHSI) af bl.a. Dr. Roger Mills samt The Minneapolis Institute of Mental Health (MIMH) af Joe Bailey og Christine Heath. Disse organisationer arbejdede for at sprede Sydney Banks forståelse og sponsorerede bl.a. mange seminarer og konferencer med Sydney Banks. MIMH var samtidig et sundhedscenter og misbrugscenter som hjalp tusindvis af patienter og som udbød undervisning i Sydney Banks forståelse og forskede i resultaterne af behandlingen. 

I 1980´erne grundlægges The Hawaii Counseling and Education Center (HCEC) af bl.a. Christine Heath, som stadig eksisterer. Se mere på hjemmesiden: https://www.hawaiicounselingandeducationcenter.com/  

Minnesota University etablerede centeret National Resilience Resource Center (NRRC) baseret på Sydney Banks forståelse. Se NRRC´s hjemmeside her: http://www.nationalresilienceresource.com

George og Linda Pransky etablerede Pransky and Associates i La Conner, Washington, som i mange år blev midtpunktet for undervisning af fagfolk i Sydney Banks forståelse.

Dr. Roger Mills blev engageret i Modello Housing Projektet. Projektet startede i 1986 og foregik i et socialt belastet boligkvarter. Læs mere om dette banebrydende arbejde i bøgerne “Paradigm Shift” og “The Modello Project” skrevet af Jack Pransky.

Gennem 1980’erne og 1990’erne tilslutter flere sig til Sydney Banks forståelse, herunder Ph.D. Dicken Bettinger, Sandra Krot, Aaron Turner, Ami Chen-Mills og Erica Bugbee.

Udviklingen til De Tre Principper (3P)

Gennem årene tilpassede og strukturerede Sydney Banks gradvist budskabet om hans forståelse, som efterhånden udviklede sig til De Tre Principper. Siden begyndelsen af 1990’erne formidlede han sin forståelse som De Tre Principper. 

Sydney Banks forståelse har haft og har stadig en dyb, gennemgribende livsomvæltende betydning for tusindvis af mennesker over hele verden, som alle får indsigter i deres egen mentale sundhed og derfra begynder at leve et mere harmonisk liv. 

I 2008 startede Sydney Banks sammen med Elsie Spittle og Chip Chipman skolen “The Three Principles School” i byen Victoria, British Columbia. Formålet med skolen er, at Sydney Banks ville sikre sig, at undervisningen i De Tre Principper fortsatte i hans ånd, og at undervisningen fortsat ville tage udgangspunkt i hans forståelse og ikke i fortolkninger af hans forståelse, når han ikke var her mere. Se denne video om det: Sydney Banks 1

Sydney Banks døde den 25. maj 2009 efter et længere sygdomsforløb. 

Du kan læse mere om Sydney Banks liv og skabelsen af 3P i bøgerne “The genesis of the three principles” af Elsie Spittle og Chip Chipman, samt “Island of Knowledge”, Beyond beliefs og Encounters with an Enlightened man” af Linda Quiring samt “Paradimeshift” af Jack Pransky.

De Tre Principper efter Sydney Banks død

Flere og flere slutter sig til Sydney Banks forståelse, og der er efterhånden blevet skrevet mange bøger om De Tre Principper (3P). Nyere forfattere er eksempelvis: Michael Neill, Dr. Amy Johnson, Jamie Smart, Chana Studley, Marvis Karn, Dean Rees-Evans, Terry Rubenstein,  m.fl.

Andre Blogindlæg