Dit selvhelbredende sind – Introduktion til din medfødte sundhed

Dit selvhelbredende sind – Introduktion til din medfødte sundhed

Bogforside til bogen "Dit selvhelbredende sind" skrevet af Mette Louise Holland
  • Kategori
  • Format
Paperback
  • Sprog
Dansk
  • ISBN
9788793046610

Dit selvhelbredende sind – Introduktion til din...

0.0/5
| På lager

kr. 189,95

Der er fri fragt på køb over 599,-

Bogen ”Dit selvhelbredende sind – Introduktion til din medfødte sundhed” er den danske ”grundbog” inden for De Tre Principper. Forståelsen De Tre Principper kaldes også 3P, The Inside-Out revolution eller Innate Health. Bogen er skrevet af autoriseret psykolog og psykoterapeut Mette Louise Holland. Den har et kort forord af amerikaneren Jack Pransky, Ph.D. og stifter af Center for Inside-Out Understanding. Jack Pransky har praktiseret forståelsen i de seneste fire årtier og omtaler Mette Louise Hollands formidling af 3P som usædvanligt indsigtsfuld. Bogen er da også i dag den mest omtalte og læste bog på dansk om 3P.

Ved årsskiftet 2012-2013 stødte Mette Louise Holland tilfældigt på forståelsen om, hvordan vores sind er designet. Hun opdagede, hvordan mental sundhed er noget, alle er født med, som altid er iboende, og som aldrig kan gå i stykker eller forsvinde. Hun opdagede også, hvordan dette grundlæggende design hos de fleste mennesker er blevet vendt om til en slags misforståelse af, hvordan vi fungerer psykisk. Hun fik gennem klientsamtaler indblik i, hvad der lynhurtigt sker, når vi genopdager vores personlige power og potentiale.

Et nyt psykologisk paradigme

I ”Dit selvhelbredende sind” gør forfatteren først rede for, hvordan forståelsen adskiller sig fra klassiske teorier om psyken. Hun peger på, at man gerne må forholde sig skeptisk til forståelsen, men at man til gengæld ikke skal have set ret meget af den, før man på eget sind oplever øget trivsel, klarhed og velvære. Herefter gennemgår forfatteren De Tre Principper, thought, consciousness and mind, eller i Mette Louise Hollands gengivelse, tanke, bevidsthed og livskraft. Hun udfolder ved hjælp af sproglige billeder og metaforer virkeligt fine eksempler på principperne. Hun forklarer i et letlæseligt sprog, hvordan vi som mennesker oplever verden gennem vores subjektive tanker og gennem dem skaber vores personlige oplevelse af livet. Hun forklarer, hvordan tanker skaber følelser.

Undervejs i bogen præsenteres læseren for en lang række forandringsfortællinger. Helt almindelige mennesker fortæller. De har gennemlevet alt fra selvskade over depression og angst til det at skulle skilles fra en nærtstående. De fortæller om, hvordan forståelsen af De Tre Principper har forandret deres liv radikalt. Fra liv fyldt med stress og uhjælpsomme tanker til liv fulde af glæde, nærvær og klarhed.

Fortællingerne er gengivet af intervieweren Mette Brink og supplerer på fineste vis Mette Louise Hollands beskrivelse af principperne. Herudover giver forandringsfortællingerne masser af håb til læseren, ligesom de giver læseren mulighed for identifikation og refleksion undervejs. Eksemplerne er kraftfulde, netop fordi de handler om helt almindelige personer, som har oplevet forandringen på egen krop og sind. Det skete da de i øjeblikket ikke troede, de nogensinde kunne få det godt igen.

Deler ud af personlige indsigter

Noget af magien i bogen er, at emner, der i andre sammenhænge kan være svære at tale om, håndteres med stor indføling og forståelse for det som menneske at føle sig sårbar og i stykker. Mette Louise Holland deler kærligt og med stor overbevisning ud af egne personlige oplevelser, eller indsigter, som de kaldes inden for 3P. Hvor disse delinger i andre sammenhænge kan føles kunstige, kommer de her til at fremstå som skoleeksempler fra et hverdagsliv. På denne måde bliver de genkendelige og mulige at overføre direkte på læserens eget liv.

Det startede med Sydney Banks

Mette Louise Hollands bog bygger på canadieren Sydney Banks’ opdagelse af psykens egen sundhed. I begyndelsen af 1970’erne havde Sydney Banks en oplevelse af, hvordan han gennem sine tanker havde fået skabt fortællinger om, hvordan verden så ud – og at den verden så helt anderledes ud gennem andres tanker. Sydney Banks’ eget liv blev herefter forandret på et splitsekund. Herefter begyndte han, der var gået ud af 9. klasse og blev faglært svejser, at formidle forståelsen.

I dag anvendes forståelsen om De Tre Principper i det meste af Nordamerika, Canada, Nordeuropa og Skandinavien. Og den anvendes inden for psykiatrien, fængselsvæsenet, i socialt belastede boligområder og inden for sundheds- og skolevæsenet. Den fungerer med andre ord på tværs af køn, status, etnicitet og geografi. Og det er derfor, De Tre Principper kaldes principper. De er grundlæggende for mennesket som et tænkende og oplevende individ og fungerer på tværs af tid og sted.

Ingen metoder, teknikker eller øvelser

I forhold til traditionelle bøger inden for selvhjælp, er denne bog en helt anden og frisk oplevelse. Den er ganske enkelt formidlet fra et andet sted – hinsides intellekt og gode råd. Den opstiller ikke metoder, teknikker og øvelser, men tager derimod udgangspunkt i det, vi alle allerede har, den medfødte sundhed. Det er således heller ikke en bog, hvor forfatteren er eksperten, og læseren bliver eleven. Det er en bog, der peger læseren hjem til sig selv, først gennem det, Mette Louise Holland har set, forståelsen kan, dernæst gennem læserens egne indsigter. Blot at læse bogen giver derfor ro. Indsigterne, man får undervejs, store som små, og ikke mindst følelsen, formidlingen initierer, er i sig selv læsningen værd.

At finde sin indre styrke. At genopdage sit sande selv. At opdage, at alt det, man har stræbt efter uden for sig selv, i virkeligheden ligger langt tættere på, end man kunne forestille sig, er en sand game changer og øjenåbner. Det er ikke en rejse, man tager på, når man læser bogen, men en forandring, der med Mette Louise Hollands egne ord blot er en tanke tyk. Så i stedet for at skulle lære mere gennem en bog, er ”Dit selvhelbredende sind” en ”afkalker”. En lise for sindet og balsam for sjælen. En bog, der renser og giver klarhed og ro.

Bogen blev udgivet første gang i 2017 og er med interviews af Mette Brink og tegninger af illustrator Ingrid Lill.

Mette Louise Holland praktiserer som psykolog hos INTAKT og ejer sammen med Jacob Rebien 3P Instituttet, hvor de uddanner undervisere i mental sundhed.

Mere fra samme forfatter...

Forsidebillede til bogen "Livet har dig"
kr. 189,95